Realizacje

Realizacje
Realizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Miejsce: ul. Bukowska Skawina
Inwestor: Bodomex
Zakres robót: całość instalacji wewnętrznych: wod-kan, CO, gaz, wentylacja mechaniczna, kotłownia gazowa, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Realizacja: Budynek usługowo biurowy
Miejsce: ul. Kalwaryjska 33 w Krakowie
Inwestor: Cracovia Investment
Zakres robót: Instalacje wodociągowa, hydrantowa z hydrofornią i baterią zbiorników przeciwpożarowych, CO i CT, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa oraz kotłownia gazowa.
Realizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Miejsce: ul. Łużycka 73c w Krakowie
Inwestor: prywatny
Zakres robót: całość instalacji wewnętrznych: wod-kan, CO, gaz, wentylacja mechaniczna, kotłownia gazowa, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Realizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Miejsce: ul. Czarodziejska 1 w Krakowie
Inwestor: prywatny
Zakres robót: całość instalacji wewnętrznych: wod-kan, CO, gaz, wentylacja mechaniczna, kotłownia gazowa, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Realizacja: Drukarnia ArCarton
Miejsce: Stanisławice 360 gm. Kłaj
Inwestor: ArCarton
Zakres robót: Instalacja oleju termalnego zasilająca maszynę drukarską wraz z wymiennikownią para/olej o mocy 800 kW, instalacja chłodnicza oparta o wodę lodową, instalacja hydrantowa, instalacja ciepła technologicznego do central wentylacyjnych, instalacje rozpuszczalników, instalacje gazów technicznych, instalacja grzewcza oparta o promienniki sufitowe.
Realizacja: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Miejsce: os. Szymanowskiego 17, 18 i 19 w Wieliczce
Inwestor: Murapol
Zakres robót: Kotłownie gazowe o mocach 200 i 160 kW wraz z zewnętrznymi kominami stalowymi